Periodieke magazijn inspectie

Gezond en veilig werken

Afhankelijk van de omloopsnelheid in uw magazijn kunnen wij uw magazijn minimaal eens per kalenderjaar inspecteren *1). Deze periodieke inspectie wordt uitgevoerd door een van onze deskundige keurmeesters *2) die over minimaal 5 jaar ervaring beschikken op het gebied van magazijnstellingen en een constructieve achtergrond hebben. Onze periodieke inspecties gebeuren aan de hand van de Nederlandse Praktijk Richtlijn ‘NPR 5055‘ welke gebaseerd is op de volgende Nederlandse normen: NEN-EN 15620, 15629, 15635 en 5051. Daarnaast vormt het Arbo-informatieblad AI-14 een belangrijk document voor regels op het gebied van inrichting, transport en opslag in en om bedrijfsruimten.

Kies voor Safety Support

Dé expert voor een veilig magazijn
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  VCA gecertificeerd
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  Digitaal veiligheidsdossier
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  Foto's van afwijkingen
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  10+ jaar ervaring
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  Digitaal aftekenen schadeherstel
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  Plattegrond magazijn incl. gemarkeerde punten

Wat kan Safety Support voor u doen?

Onze diensten

Zeker van een veilig magazijn?

Maak kennis met onze aanpak

Wat zit er in het rapport?

Wij leveren na de inspectie 1 rapport op, in de rapportages zitten dan wel de
genoemde onderdelen zoals:

 • Inspectieformulier
 • Rapportage
 • Schaderapport
 • Reparatievoorstel / Plan van aanpak

Als onafhankelijke keurorganisatie werken wij met diverse leveranciers om reparatiedelen te voorzien. Wij begeleiden u ook graag in de afwikkeling van het door ons uitgebrachte reparatievoorstel en Plan van aanpak.

Waarom een periodieke magazijn inspectie laten uitvoeren?

Een periodieke magazijn inspectie is erg belangrijk voor de veiligheid van uw magazijn en uw medewerkers. Door ten minste jaarlijks uw magazijn te laten controleren, kunt u de veiligheid van uw magazijn waarborgen en ongelukken voorkomen. Voor arbeidsmiddelen geldt bovendien een onderhoudsplicht. Magazijnstellingen zijn arbeidsmiddelen en vallen onder deze verplichting. In het Arbobesluit staat onderstaande vermeld:

 1. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. (Bron: Arbobesluit Art. 7.4a lid 3)
 2. Minimaal één maal per jaar dient u de staat van uw magazijnstelling te controleren. (bron: FEM 10.2.04)
 3. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. (Bron: Arbobesluit Art. 7.4a lid 5)

Periodieke magazijn inspectie door Safety Support

Wij van Safety Support zijn gespecialiseerd in magazijninspecties. Wij kunnen alle merken inspecteren en in het natraject ook de contacten met leveranciers en fabrikanten verzorgen. Wij hebben zitting in verschillende normcommissies, waardoor we volledig op de hoogte zijn van de technische aspecten, en wet- en regelgeving. Wilt u graag een periodieke magazijn inspectie inplannen? Neem dan contact met ons op.

Vraag nu een inspectie aan