Regelgeving magazijn

Gezond en veilig werken

Volgens de Arbowet en het Arbobesluit zijn werkgevers verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Deze Arbowet geldt ook voor het magazijn. Voor bedrijven met een magazijn (waaraan schade kan ontstaan) is het daarom verplicht om een periodieke inspectie uit te voeren, waarbij er gekeken wordt of de magazijnstellingen veilig zijn en of er voldaan wordt aan alle regels met betrekking tot veiligheid in het magazijn. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld, waaraan de inspecteur kan toetsen: NEN / NEN-EN, VCA, Bouwbesluit, PGS, FEM en ARMP zijn hier een aantal voorbeelden van. We vertellen u graag meer over de regels voor de veiligheid van uw magazijn.

Kies voor Safety Support

Dé expert voor een veilig magazijn
 • VCA gecertificeerd
 • Digitaal veiligheidsdossier
 • Foto's van afwijkingen
 • 10+ jaar ervaring
 • Digitaal aftekenen schadeherstel
 • Plattegrond magazijn incl. gemarkeerde punten

Wat kan Safety Support voor u doen?

Onze diensten

Zeker van een veilig magazijn?

Maak kennis met onze aanpak

Geldende Normen

Belangrijke richtlijnen

AI-14 ARBO: informatie, Bedrijfsruimten- Inrichtingen, Transport en Opslag

NEN 5051: Magazijnstellingen, Montage en gebruik

NEN 5052: Magazijnstellingen, Belastingen en Imperfecties

NEN 5056: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingsystemen – Technische grondslagen voor het ontwerp – Afwijkingen van en aanvullingen op NEN-EN 15512

NVN-5053: Magazijnstellingen, Beproevingsmethoden en Proefinterpretaties
NPR 5054: Palletstellingen, Bediening door magazijntrucks, verklaring van toegelaten gebruik

NPR 5055: Magazijnstellingen – Arboverantwoordelijkheden en controlelijsten voor de periodieke Inspecties, juist gebruik en staat van onderhoud – Deel 1: Palletstellingen

RVHM 1995: Richtlijnen voor het Veilig werken met een Heftruck in/bij Magazijnstellingen

FEM 9.831: Storage and retrieval machine: Calculation principles of storage and retrieval machines – Tolerances, deformation and clearances in the highbay warehouse

FEM 10.2.06: The design of hand loaded static steel shelving systems

FEM 10.2.09: The Design of Cantilever Racking

FEM 10.2.16: The Design and Use of Rack Protection for Adjustable Pallet Racking

FEM 10.2.20: Design of Adjustable Pallet Racking in accordance with EN15512 : 2020

NEN-EN 15095: Aangedreven mobiele stellingen, carrouselinstallaties en opslagliften – Veiligheidseisen

NEN-EN 15512: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingen – Grondslagen voor het constructief ontwerp

NEN-EN 15620: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingen – Toleranties , vervormingen en veiligheidsafstanden

NEN-EN 15629: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Specificatie van magazijnstellingen

NEN-EN 15635: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van Magazijnstellingen

NEN-EN 15878: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Termen en definities

Norm: NPR 5054:2006 nl 

Palletstellingen, Bediening door magazijntrucks, verklaring van toegelaten gebruik

De Arbowet voor het magazijn en het Arbobesluit voeren beleid rondom het thema “gezond en veilig werken”. In 2006 is een praktijkrichtlijn gepubliceerd, bedoeld als leidraad voor het gebruik van palletstellingen die door magazijntrucks bediend worden in een magazijngebouw. Dit gaat om de checklists die een belangrijk onderdeel vormen van de inspectie op veiligheid in het magazijn. We controleren niet alleen op beschadigde componenten, maar ook de (werk)omgeving in het magazijn en of er voldaan wordt aan de veiligheidsregels voor het magazijn. Andere stellingtypen voor opslag van pallets vallen niet onder deze NPR: Nederlandse Praktische Richtlijn. Denk bijvoorbeeld aan inrijstellingen of pallet doorrijstellingen. Daarnaast kan de NPR 5054:2006 worden gebruikt als handleiding voor het vastleggen van projectgebonden randvoorwaarden met betrekking tot de maatvoering en het constructieve ontwerp van deze palletstellingen.

NEN-EN 15512:2020

Volgens de Europese regelgeving dienen stalen opslagsystemen in Europa te voldoen aan de norm op het gebied van ontwerp. Voor palletstellingen is onder andere NEN-EN 15512 opgesteld waarmee producenten kunnen voldoen aan de grondslagen voor het constructief ontwerp. De laatste NEN-EN 15512 norm was echter alweer van 2009 en daarom heeft de CEN – de instantie die verantwoordelijk is voor het normenpakket waaraan palletstellingen dienen te voldoen – gewerkt aan een update van deze norm.

Deze nieuwe EN 15512:2020 update is per 1 juni 2022 ingegaan voor heel Europa, behalve in Nederland omdat volgens de Nederlandse regelgeving een palletstelling ook dient te voldoen aan het geldende bouwbesluit. Voor dit laatste is daarom een set aanvullende veiligheidsnormen ontworpen die samen met de oorspronkelijke NEN-EN 15512 gaan gelden. Deze aanvullende normen worden “A-deviatie” genoemd. In Nederland geldt dus de NEN-EN 15512:2020+A1:2022.

Meer informatie over deze norm is te vinden via: NEN-EN 15512:2020+A1.

NEN-EN 15635:2008 en NPR 5055-1:2009

De NEN-EN 15635:2008 biedt richtlijnen voor operationele aspecten die van belang zijn voor

de structurele veiligheid van opslagsystemen. Dergelijke systemen maken gebruik van zware mechanische apparatuur voor het hanteren van goederen, die zich in de buurt van statische opslag apparatuur bevindt. Het doel van deze Europese norm is het minimaliseren van risico’s en het beperken van de gevolgen van onveilig gebruik of schade aan de constructie. Sommige andere vormen van opslagapparatuur worden slechts gedeeltelijk behandeld, en verdere overwegingen buiten het kader van deze Europese norm kunnen nodig zijn. Deze standaard geeft richtlijnen in combinatie met prEN 15512, EN 15620 en EN 15629 om ervoor te zorgen dat de voorschrijver, gebruiker en ontwerper zich bewust zijn van elkaars beperkingen, zodat een veilig ontwerp kan worden gegarandeerd. Specifiek worden

opslagsystemen uitgesloten die zijn vervaardigd uit materialen anders dan staal (behalve

bepaalde accessoires) en apparatuur die bedoeld is voor huishoudelijk gebruik.

De richtlijn NPR 5055-1:2009 is bedoeld als gids bij het uitvoeren van periodieke inspecties, met betrekking tot de onderhoudstoestand van palletstellingen; – het gebruik van palletstellingen zoals beschreven in de verklaring van toegestaan gebruik (zie NPR 5054). Deze NPR geeft de controlelijsten die tijdens de inspecties nagelopen kunnen worden.

Vraag nu een inspectie aan

  Arbo wetgeving voor magazijnstellingen

  De arbo wetgeving voor magazijnstellingen stelt dus strikte wettelijke eisen voor magazijnstellingen om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Deze regelgeving voor magazijnstellingen vereist dat alle stellingen periodiek geïnspecteerd worden om te voldoen aan de arbo wetgeving (Arbobesluit Art. 7.4a lid 3). Het niet naleven van de wettelijke eisen voor magazijnstellingen kan leiden tot ernstige ongevallen en boetes. Daarom is het essentieel dat bedrijven de regelgeving voor magazijnstellingen serieus nemen en investeren in de veiligheid van hun personeel door te voldoen aan de arbo wetgeving voor magazijnstellingen.

  Magazijn regels zijn er om veiligheid te waarborgen

  Het naleven van magazijn regels is niet alleen een kwestie van naleving an sich, maar ook van verantwoordelijkheid. De wetgeving voor stellingen dient als een fundament voor wettelijke regels voor een magazijn die ongevallen voorkomen. Het is cruciaal dat elk magazijn zich houdt aan deze magazijn regels en de wetgeving voor stellingen respecteert. Door de wettelijke regels voor een magazijn te volgen, toont u uw inzet voor de veiligheid van uw team. Neem vandaag nog contact op met Safety Support voor een inspectie en zorg ervoor dat uw magazijn aan alle magazijn regels voldoet.