Regelgeving magazijn

Gezond en veilig werken

Volgens de Arbowet en het Arbobesluit zijn werkgevers verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Deze Arbowet geldt ook voor het magazijn. Voor bedrijven met een magazijn is het daarom verplicht om een periodieke inspectie uit te voeren, waarbij er gekeken wordt of de magazijnstellingen veilig zijn en of er voldaan wordt aan alle regels met betrekking tot veiligheid in het magazijn. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld, waaraan de inspecteur kan toetsen: NEN / NEN-EN, VCA, Bouwbesluit, PGS, FEM en ARMP zijn hier een aantal voorbeelden van. We vertellen u graag meer over de regels voor de veiligheid van uw magazijn.

Kies voor Safety Support

Dé expert voor een veilig magazijn
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  VCA gecertificeerd
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  Digitaal veiligheidsdossier
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  Foto's van afwijkingen
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  10+ jaar ervaring
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  Digitaal aftekenen schadeherstel
 • Safety Support helm icon_wit_Tekengebied 1 (2)
  Plattegrond magazijn incl. gemarkeerde punten

Wat kan Safety Support voor u doen?

Onze diensten

Zeker van een veilig magazijn?

Maak kennis met onze aanpak

Geldende Normen

Belangrijke richtlijnen

AI-14 ARBO: informatie, Bedrijfsruimten- Inrichtingen, Transport en Opslag

NEN 5051: Magazijnstellingen, Montage en gebruik

NEN 5052: Magazijnstellingen, Belastingen en Imperfecties

NEN 5056: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingsystemen – Technische grondslagen voor het ontwerp – Afwijkingen van en aanvullingen op NEN-EN 15512

NVN-5053: Magazijnstellingen, Beproevingsmethoden en Proefinterpretaties
NPR 5054: Palletstellingen, Bediening door magazijntrucks, verklaring van toegelaten gebruik

NPR 5055: Magazijnstellingen – Arboverantwoordelijkheden en controlelijsten voor de periodieke Inspecties, juist gebruik en staat van onderhoud – Deel 1: Palletstellingen

RVHM 1995: Richtlijnen voor het Veilig werken met een Heftruck in/bij Magazijnstellingen

FEM 9.831: Storage and retrieval machine: Calculation principles of storage and retrieval machines – Tolerances, deformation and clearances in the highbay warehouse

FEM 10.2.06: The design of hand loaded static steel shelving systems

FEM 10.2.09: The Design of Cantilever Racking

FEM 10.2.16: The Design and Use of Rack Protection for Adjustable Pallet Racking

FEM 10.2.20: Design of Adjustable Pallet Racking in accordance with EN15512 : 2020

NEN-EN 15095: Aangedreven mobiele stellingen, carrouselinstallaties en opslagliften – Veiligheidseisen

NEN-EN 15512: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingen – Grondslagen voor het constructief ontwerp

NEN-EN 15620: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingen – Toleranties , vervormingen en veiligheidsafstanden

NEN-EN 15629: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Specificatie van magazijnstellingen

NEN-EN 15635: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van Magazijnstellingen

NEN-EN 15878: Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Termen en definities

Norm: NPR 5054:2006 nl 

Palletstellingen, Bediening door magazijntrucks, verklaring van toegelaten gebruik

De Arbowet voor het magazijn en het Arbobesluit voeren beleid rondom het thema “gezond en veilig werken”. In 2006 is een praktijkrichtlijn gepubliceerd, bedoeld als leidraad voor het gebruik van palletstellingen die door magazijntrucks bediend worden in een magazijngebouw. Dit gaat om de checklists die een belangrijk onderdeel vormen van de inspectie op veiligheid in het magazijn. We controleren niet alleen op beschadigde componenten, maar ook de (werk)omgeving in het magazijn en of er voldaan wordt aan de veiligheidsregels voor het magazijn. Andere stellingtypen voor opslag van pallets vallen niet onder deze NPR: Nederlandse Praktische Richtlijn. Denk bijvoorbeeld aan inrijstellingen of pallet doorrijstellingen. Daarnaast kan de NPR 5054:2006 worden gebruikt als handleiding voor het vastleggen van projectgebonden randvoorwaarden met betrekking tot de maatvoering en het constructieve ontwerp van deze palletstellingen.

NEN-EN 15512:2020

Volgens de Europese regelgeving dienen stalen opslagsystemen in Europa te voldoen aan de norm op het gebied van ontwerp. Voor palletstellingen is onder andere NEN-EN 15512 opgesteld waarmee producenten kunnen voldoen aan de vereiste veiligheidsregels voor het magazijn. De laatste NEN-EN 15512 norm was echter alweer van 2009 en daarom heeft de CEN – de instantie die verantwoordelijk is voor het normenpakket waaraan palletstellingen dienen te voldoen – gewerkt aan een update van deze norm.

Deze nieuwe EN 15512:2020 update is per 1 juni 2022 ingegaan voor heel Europa, behalve in Nederland omdat volgens de Nederlandse regelgeving een palletstelling ook dient te voldoen aan het geldende bouwbesluit. Voor dit laatste is daarom een set aanvullende veiligheidsnormen ontworpen die samen met de oorspronkelijke NEN-EN 15512 gaan gelden. Deze aanvullende normen worden “A-deviatie” genoemd. In Nederland geldt dus de NEN-EN 15512:2020+A1:2022.

Meer informatie over deze norm is te vinden via: NEN-EN 15512:2020+A1.

NEN-EN 15635:2008 en NPR 5055-1:2009

De NEN-EN 15635:2008 bevat regels voor het magazijn met betrekking tot het gebruik en onderhoud van opslagapparatuur. Deze norm is in 2008 gepubliceerd. De Europese norm NEN-EN 15635:2008 geeft richtlijnen voor operationele aspecten die relevant zijn voor de structurele veiligheid van opslagsystemen. Dergelijke systemen werken met zware mechanische handlingapparatuur die in de buurt van statische opslagapparatuur werkt. Deze Europese norm minimaliseert het risico en de gevolgen van onveilige werking of schade aan de structuur en bevordert de veiligheid in het magazijn.

De richtlijn NPR 5055-1:2009 is bedoeld als gids bij het uitvoeren van periodieke inspecties, met betrekking tot de staat van het onderhoud van palletstellingen, hoe palletstellingen gebruikt worden, zoals vastgelegd in de verklaring van toegelaten gebruik (NPR 5054). Deze NPR geeft de controlelijsten die tijdens de inspecties nagelopen kunnen worden.

Vraag nu een inspectie aan